PROGRAMMA

09.15 – 10.15 Registratie, uitreiking documentatie en ontvangst met koffie
09.45 – 09.50 Opening door mr. Nicole Bastiaans, voorzitter van de LSA
09.50 – 10.10 Opening en korte introductie “Tijd en geld” door dagvoorzitter Prof.mr. Ton Hartlief; Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

DOWNLOAD PRESENTATIE HARTLIEF
10.10 – 11.00 “De grote lijnen in 25 jaar verjaringsrecht” door Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen; hoogleraar privaatrecht aan de VU; · Van algemeen belang naar de individuele rechtsverhouding; · Deformalisering van stuiting; · De strijd tussen verjaring en de klachtplicht; · Asbestproblematiek terug van nooit weggeweest; · Curieuze inconsistenties gevolgd door vragen/discussieronde o.l.v. Ton Hartlief

DOWNLOAD PRESENTATIE SMEEHUIJZEN
11.00 – 11.30 Koffiepauze
11.30 – 12.20 “Time-management: ‘Help, waar blijft mijn tijd!?’” door drs. Sanne Lemmers, A&O Psychologe, trainer & coach; · We leven in een wereld die nooit stil lijkt te staan: we kunnen 24/7 werken en in contact staan met anderen. · Dit schept kansen, maar legt ook een ontzettende druk op ons fysieke-, mentale en emotionele systeem. · In deze 45-minuten durende inspiratie talk bekijken we samen hoe we weer ruimte en overzicht kunnen ervaren. · Daartoe zal Sanne enkele onderzoeksresultaten uit de psychologie delen, alsook uit persoonlijke ervaringen putten. Er worden praktische tips gedeeld én je zult ook tijdens de sessie al met wat oefeningen aan de slag gaan … gevolgd door discussie/vragenronde o.l.v. Ton Hartlief

DOWNLOAD PRESENTATIE LEMMERS
12.20 – 13.20 Lunch
13.20 – 13.40 Intermezzo
13.40 – 14.30 “Een onzekerheidscorrectie bij predispositie” door mr. Chris van Dijk; advocaat Kennedy van der Laan advocaten, Amsterdam; · Wat te doen met algemeen geldende onzekerheden in het aannemen van uitgangspunten in de schadeberekening? gevolgd door vragen/discussieronde o.l.v. Ton Hartlief

DOWNLOAD PRESENTATIE VAN DIJK
14.30 – 15.20 “Een klacht: staat de tijd dan stil?” door drs. Mieke Kerkhof; gynaecoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch en mr. Oswald Nunes, advocaat bij KBS Advocaten; · cijfers en weetjes; · de impact van een klacht op de hulpverlener; · knelpunten in het medisch tuchtrecht; · praten met de patiënt(e)?; · zijn excuses een erkenning ?; · suggesties voor de praktijk; · tips voor belangenbehartigers; gevolgd doorvragen/discussieronde o.l.v. Ton Hartlief

DOWNLOAD PRESENTATIE KERKHOF-NUNES
15.20 – 15.50 Theepauze
15.50 – 16.40 “Thuis, maar ver van huis” door mr. Bert de Hek, senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; · In de corona-crisis zijn we noodgedwongen veel meer gaan thuiswerken, in het ‘nieuwe normaal’ zal er nog steeds vaker worden thuisgewerkt dan voorheen; · Thuiswerken heeft niet alleen voordelen, maar er zijn ook gezondheidsrisico’s aan verbonden; · Wat betekent dit voor de zorgplicht van de werkgever? · Hoe kansrijk is de vordering van een werknemer die meent gezondheidsklachten te hebben opgelopen bij het thuiswerken? gevolgd doorvragen/discussieronde o.l.v. Ton Hartlief

DOWNLOAD PRESENTATIE DE HEK
16.40 – 17.30 “Buitenaardse Buren” door prof.dr. Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden;
17.30 – 18.00 Afrondende discussie en slotwoord door dagvoorzitter Ton Hartlief met aansluitend borrel

PO PUNTEN

Door deelname aan het gehele programma van het LSA Symposion kunnen 6 NOvA punten, 4 NIVRE punten, 3 LRGD punten en 6 MfN punten (categorie 2) worden behaald. 

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, mits geregistreerd, zowel bij aankomst als bij vertrek.