SPREKERS

Prof.mr. Ton Hartlief

Dagvoorzitter

Ton is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht sinds 2001 en is voordien onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. Vanaf 2016 is zijn primaire functie die van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie.

Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen

Hoogleraar privaatrecht aan de VU. Lodewijk is tevens Raadsheer plaastvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Sinds 2000 doceert hij regelmatig aan studenten, advocaten, rechters en bedrijfsjuristen.
In 2008 is Lodewijk (cum laude) gepromoveerd op de bevrijdende verjaring.

Drs. Sanne Lemmers

A&O Psyochologe, trainer & coach. Zij speelde in de top 10 van het Nederlandse jeugdtennis. In 2015 studeerde zij af met de master A&O Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Zowel de tennissport als de politiek, haar studie en privé gebeurtenissen hebben haar al op jonge leeftijd veel lessen geleerd over menselijke ontwikkeling. Over groeien, vastlopen en herstellend vermogen. Over keuzes maken, motivatie en zelfvertrouwen. Zij heeft in de loop van de tijd een ontzettend sterke drive ontwikkeld om anderen te helpen bij het vergroten van hun zelfinzicht en het benutten van hun potentieel. Daarom besloot zij in 2018 dat het tijd werd om haar eigen coachpraktijk te starten. Met aandacht voor wat er is en met oog voor wat kan zijn, helpt zij anderen graag naar een vitaal en gelukkig leven.

Mr. Chris van Dijk

Advocaat Kennedy van der Laan advocaten in Amsterdam. Chris vertegenwoordigt cliënten in verzekering-, schade- en aansprakelijkheidszaken. Chris is gespecialiseerd in grote materiële schades, personenschade, medische, werkgevers-, beroeps-en productaansprakelijkheid. Een breed scala nevenactiviteiten biedt Chris een ruime basis om elke zaak vanuit een breed perspectief te doorgronden. Naast praktiserend advocaat en mediator is Chris rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Chris is docent bij Grotius Academie en Stichting Studiecentrum Rechterlijke Macht (SSR). Daarnaast is hij actief als auteur en redacteur van verschillende vakpublicaties.

Drs. Mieke Kerkhof

Gynaecoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Mieke combineert haar baan als gynaecoloog met het geven van voordrachten op congressen en symposia en met schrijven. Al jaren vat zij haar belevenissen samen in korte ‘Ik-jes’ die geregeld in NRC Handelsblad verschijnen. Van 2013 tot 2022 schreef zij een column in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG). Zij is redacteur van ‘hoe-ist’, een wekelijkse anekdote-serie, die verschijnt op de intranetsite van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij helpt, onbezoldigd, mensen met het schrijven van teksten op allerlei gebied, variërend van toespraken tot wetenschappelijke artikelen.

Mr. Oswald Nunes

Advocaat en partner bij KBS Advocaten in Utrecht. Oswald is oud-LSA bestuurslid, voorzitter van de LSA Kwaliteitscommissie en o.a. redacteur van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV). Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het gezondheidsrecht, met medische aansprakelijkheid als specialisme. Als advocaat loodst hij beroepsbeoefenaren en instellingen in de zorg door tuchtzaken, civiele kwesties en strafzaken.

Mr. Bert de Hek

Senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bert is sinds 2022, rechter, eerst bij de rechtbank Zwolle-Lelystad en sinds 2007 bij het hof.
Hij geeft sinds 2010 cursussen op het gebied van de letselschade en publiceert ook geregeld. Verder is hij lid van de redactie van Afwikkeling Personenschade en lid-jurist van het CTG.

Prof. Vincent Icke

is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde theoretische natuurkunde en sterrenkunde in Utrecht en promoveerde op het ontstaan van sterrenstelsels en grote-schaal structuur in het Heelal. Hij deed postdoctoraal onderzoek aan de universiteiten van Sussex en Cambridge en aan het California Institute of Technology. Icke werkte als docent aan de Universiteit van Minnesota en als hoogleraar aan de Universiteit van Florence. Zijn onderzoek in de theoretische astrofysica is voornamelijk gericht op het ontstaan van structuren in het Heelal, de ‘kosmologische constante’ en stralingsgasdynamica. Naast talrijke gastcolleges geeft hij regelmatig colleges in de kosmologie, astrofysica en kosmische stralingsprocessen.

Naast zijn wetenschappelijk werk is Vincent Icke actief betrokken bij de popularisatie van de wetenschap. Om wetenschap voor iedereen bereikbaar en begrijpelijk te maken, werkte hij mee aan tal van radio- en TV-programma’s, waaronder HobbySkoop, TeleKids, Noorderlicht, NOVA, Teleac, Klokhuis, de Nationale Wetenschapsquiz en Nieuwslicht. Bij De wereld draait door was hij vaak te gast. Icke was columnist voor NRC/Handelsblad, free-lance medewerker van de VPRO en de VARA en schrijft regelmatig in dag-, week- en maandbladen.