PROGRAMMA

Donderdag 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari a.s. zal – uitsluitend voor LSA-leden – een ledenvergadering plaatsvinden met aansluitend een borrel, diner en afterparty. 

Vrijdag 27 januari 2023

Programma (wijzigingen voorbehouden)

08.30 – 09.45 Registratie, uitreiking documentatie en ontvangst met koffie
09.45 – 09.50 Opening door mr. Nicole Bastiaans, voorzitter van de LSA
09.50 – 10.00 Opening door dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck
10.00 – 10.50 “Werkgeversaansprakelijkheid: waar ligt de grens?” door prof. mr. Arvin Kolder; buitengewoon hoogleraar personenschade aan de RUG; gevolgd door vragen/discussieronde o.l.v. Sander Schimmelpenninck
10.50 – 11.20 Koffiepauze
11.20 – 12.10 “(Reis)ongevallen over de grens” door mr. Antoinette Collignon-Smit Sibinga, advocaat bij Legaltree;
• Arbeidsongevallen in het buitenland. Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing?;
• Verkeersongevallen in het buitenland. Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing? Loont forumshoppen?;
• Brexit perikelen. De laatste stand van zaken; en
• Vliegtuigongevallen en de Montreal Conventie.
gevolgd door discussie/vragenronde o.l.v. Sander Schimmelpenninck
12.10 – 13.00 “De grens bereikt? Nieuwe EU-aansprakelijkheidsregels voor autonoom rijden” door mr. Roeland de Bruin; universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor privaatrecht en advocaat bij Kienhuis Hoving; • Autonome voertuigen (AVs) hebben een veelbelovende toekomst. AVs maken personen- en goederenvervoer duurzamer, efficiënter, en bovenal veiliger.
• Maar áls het mis gaat, bieden de huidige product- en verkeersaansprakelijkheidsregels slachtoffers vaak te weinig verhaal.
• Vanwege het autonome en zelflerende karakter van zelfrijdende auto’s, en de complexiteit van de technologie, zal het vaak lastig zijn om in een productaansprakelijkheidszaak een gebrek te bewijzen, om schade en causaliteit aan te tonen. Tegelijkertijd wordt producenten een gemakkelijke uitweg geboden via de ontwikkelingsrisico- en later ontstane gebreken-verweren.
• Ook foutaansprakelijkheidsregimes, zoals bijvoorbeeld in Nederland van toepassing voor gemotoriseerde verkeersslachtoffers (die hun schadeclaim dus niet artikel 185 WVW kunnen baseren) behelzen deze “uitdagingen”.
• Deze en andere problemen resulteren erin dat AV-schades minder gemakkelijk te verhalen zijn dan het geval is bij “traditionele” verkeersongevallen.
• Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat het vertrouwen van consumenten in de schadevoorkomende- en reparatieve capaciteiten van deze aansprakelijkheidsregimes afneemt. Dat is op zijn beurt niet goed voor de acceptatie van AV-innovatie – zoals ik betoog in mijn proefschrift dat ik onlangs verdedigde.
• Dergelijke problemen staan intussen op de agenda van de Uniewetgever. Die stelde onlangs een “AI-aansprakelijkheidsraamwerk” voor. Dat raamwerk hangt nauw samen met de eveneens recent voorgestelde AI-Verordening.
• Inhoudelijk stelt de EU-wetgever een grondige herziening voor van de richtlijn productaansprakelijkheid. Daarnaast komt er een nieuwe richtlijn “AI-aansprakelijkheid”. Deze bevat bewijsregels die een gunstig effect zouden moeten hebben op de bewijsnood van slachtoffers van ongelukken waarbij AI in het spel is, zoals bij AV-ongevallen.
• De vraag die aan bod komt, is welk effect deze regels kunnen hebben op de positie van AV-verkeersslachtoffers, en of die het “vertrouwen” van de consumenten positief kan beïnvloeden
gevolgd door vragen/discussieronde o.l.v. Sander Schimmelpenninck
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.50 “Hoe gaan we met elkaar om? Waar ligt de grens?” door mr. Joost Maassen, mediator, trainer, coach en consultant bij Dialogue gevolgd door vragen/discussieronde o.l.v. Sander Schimmelpenninck
14.50 – 15.40 “Letselschade op de grens van civiel en strafrecht” door mr. Edwin Bosch, advocaat bij Vogelaar Bosch Spijer en voorzitter van de ASP;
• het snijvlak van het straf- en het civielrecht in het schadevergoedingsrecht;
• de verschillen in de smartengeldbegroting door de straf- en civiele rechter;
• van civiele naar strafrechtelijke shockschade? en
• de botsing tussen het straf- en het civielrecht in het schadevergoedingsrecht.
gevolgd doorvragen/discussieronde o.l.v. Sander Schimmelpenninck
15.40 – 16.00 Theepauze
15.50 – 16.35 "Grenzen van recht en techniek" door dr. Bart van der Sloot
16.35 – 16.40 Afrondende discussie en slotwoord door dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck met aansluitend borrel

PO punten
Door deelname aan het gehele programma van het LSA Symposion kunnen 5 NOvA punten, 5 Nivre punten en 5 LRGD punten worden behaald.

MfN punten zijn eveneens aangevraagd. 

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname, mits geregistreerd, zowel bij aankomst als bij vertrek.